KONTAKT

Zachodniopomorski Związek Szermierczy
Al. Wojska Polskiego 246
71-346 Szczecin

Korespondencja: Zachodniopomorski Związek Szermierczy
ul. Łukasińskiego 12c
71-254 Szczecin

Telefon:   +48 601 705361
E-mail:   zzszermierczy@gmail.com
Internet: http://www.fencing-szczecin.com 

Prezes:   Andrzej Ptak

Konto:
Bank Pekao S.A. III oddział w Szczecinie
Plac Orła Białego 3
70-562 Szczecin
72 1240 3826 1111 0010 0877 1969