Galeria zdjęć

Jeżeli chcesz obejrzeć zdjęcia to kliknij link poniżej

Zdjęcia z roku 2017

https://zachodniopomorskizwiazek-my.sharepoint.com/personal/admin_zachodniopomorskizwiazek_onmicrosoft_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=01a37f56837bb43acadc078f6584666c3&authkey=AcGwZ2eK8z5Tsgxs71drcA8

Zdjęcia z roku 2016

https://zachodniopomorskizwiazek-my.sharepoint.com/personal/admin_zachodniopomorskizwiazek_onmicrosoft_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=007326ad53bb8412ab0560537e1738e44&authkey=AaBrCbIdesZ3sHeztCpVWiA