1PPS_foto

Link do zdjęć z 1 Pucharu Polski Seniorów w szpadzie 2018

https://zachodniopomorskizwiazek-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/admin_zachodniopomorskizwiazek_onmicrosoft_com/El5QZrz5LJ1Hp56zhP0xh9sBRyJQcxPSrjfIfHeaoW7fGg?e=GezUCQ  

Link do skrótu filmowego z zawodów:

 

https://zachodniopomorskizwiazek-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/admin_zachodniopomorskizwiazek_onmicrosoft_com/EZGPBIwIDTVIgRtXd2DqB6oBX27HVPrhrAAgj1mO-yHPQQ?e=60q8Ui